Žaidimas
prasmingiems ir
turtinantiems
pokalbiams

Sunkūs pasirinkimai, padedantys geriau pažinti vieniems kitus

Apie žaidimą

Žaidimo tikslas – geriau pažinti vieniems kitus. Kiekvienas žaidėjas renkasi vieną iš dviejų sudėtingų pasirinkimų. Kiti žaidėjai bando atspėti jūsų pasirinkimą. Šiame įdomiame, intriguojančiame ir nenuspėjamame procese ne tik patirsite gerų emocijų, bet ir geriau pažinsite kitus žaidėjus, išgirsite, ką kiti galvoja apie jus ir jūsų sprendimus priimant keblius pasirinkimus. Tai puikus būdas sužinoti, ką apie jus mano ir kaip jus įsivaizduoja draugai, kolegos ar artimieji. Svarbi žaidimo sąlyga – žaidėjai turi būti bent šiek tiek pažįstami.
Žaidime gausu hipotetinių, netikroviškų situacijų – pasirinkimų, kurių realiame gyvenime niekuomet neteks priimti. Kiekvienoje situacijoje turėsite tik du pasirinkimus: A arba B. Daugiau pasirinkimo variantų nėra. Kartais siūlomi pasirinkimai gali skambėti nelogiškai ar net gąsdinančiai. Vis dėlto tai – tik žaidimas. Patariame sprendimą priimti nebandant išvedžioti, papildyti ar kurti papildomą kontekstą – rinkitės tik iš to, kas yra siūloma pasirinkimo situacijos kontekste. Vėliau, kai aiškinsite ir komentuosite savo pasirinkimą, galėsite pateikti argumentų, paaiškinti mąstymo procesą ir pasidalyti įspūdžiais.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad sprendimą turėtumėte rinktis pagal tai, ką tuo metu galvojate. Visiškai tikėtina, kad žaisdami kitą dieną rinktumėtės jau kitaip. Tai reiškia, kad šį žaidimą galima žaisti su tais pačiais žmonėmis ne vieną kartą, ir kaskart sužinosite šį tą naujo tiek apie kitus, tiek apie save ar tai, kaip jus mato kiti.

Taisyklės

Pasiruošimas žaidimui
Prieš pradedant žaisti kiekvienam žaidėjui pateikiamos sprendimo A ir B kortelės.

Žaidimo principas
Žaidimą galima žaisti skirtingais būdais (jie aprašyti toliau taisyklėse), tačiau jis unikalus tuo, kad žaidėjai gali sugalvoti įvairių savo žaidimo būdų. Žaidimo principas yra toks: žaidėjas traukia (gauna ar pats renkasi) priverstinio pasirinkimo situaciją, o kiti žaidėjai bando atspėti, kurį variantą jis pasirinks, ir pagrindžia savo spėjimą. Galiausiai savo pasirinkimą atskleidžia situaciją sprendęs žaidėjas ir pakomentuoja, kodėl pasirinko būtent tą variantą. Žaisti galima įvairiais būdais, patiems nusprendžiant, kaip žaidėjas gauna situaciją: jas gali traukti kiekvienas aklai paeiliui iš bendros pasirinkimo kortelių krūvos; žaidėjai gali parinkti kitam žaidėjui situaciją iš kelių alternatyvų; žaidėjas gali pats rinktis situaciją iš galimų variantų arba galima balsuoti dėl to, kuris žaidėjas kurią situaciją turėtų spręsti. Toliau aprašomi pagrindiniai žaidimo būdai, nuo kurių galima pradėti, o vėliau improvizuokite, kaip tik norėsis.

1 žaidimo būdas:

 1. Žaidėjai pasirenka, kiek ratų nori žaisti. Vieną žaidimo ratą sudaro tiek žaidimo situacijų sprendimų, kiek yra žaidėjų. Pvz., jeigu žaidėjų yra 4, tuomet žaidimo ratą sudaro keturių žaidimo situacijų sprendimas, kiekvieną situaciją sprendžiant vis kitam žaidėjui (kiekvienam po vieną).Žaidėjai gali rinktis žaisti vieną, du, tris ar daugiau ratų.
 2. Žaidimą pradeda žaidėjas, kuris, pvz., seniausiai bendravo su savo tėvais (arba galite sugalvoti bet kokį kitą faktą, nulemiantį, kuris žaidėjas pradės žaidimą).
 3. Pradedantis žaidėjas traukia pasirinkimo kortelę ir perskaito ją garsiai.
 4. Tuomet jis pasirenka atsakymo kortelę(A arba B) ir padeda ją priešais save užverstą.
 5. Kiti žaidėjai spėja, kurį atsakymo variantą pasirinko sprendimą priimantis žaidėjas, ant stalo priešais save padėdami atitinkamą užverstą spėjimo kortelę (A arba B).
 6. Kai spėjimą pasirenka visi žaidėjai, kiekvienas paeiliui atverčia savo kortelę ir pakomentuoja, kodėl taip pasirinko. Pradeda tas, kuris yra iš kairės sprendimą priimančiam žaidėjui.
 7. Kai visi paeiliui atverčia ir pakomentuoja spėjimus, savo pasirinkimą atskleidžia (atverčia sprendimo kortelę) sprendimą priimantis žaidėjas. Jis pakomentuoja savo pasirinkimą.
 8. Kiekvienas žaidėjas gali pateikti komentarą, įžvalgą ar įspūdį. Kai kuriose situacijose gali norėtis plėsti diskusiją ir aptarti plačiau.
 9. Paskui iš eilės priverstinio pasirinkimo kortelę traukia vis kitas žaidėjas (pagal laikrodžio rodyklę).
 10. Žaidžiama tiek ratų, kiek pageidaujama.

2 žaidimo būdas

 1. Žaidėjai pasirenka, kiek ratų nori žaisti. Vieną žaidimo ratą sudaro tiek žaidimo situacijų sprendimų, kiek yra žaidėjų. Pvz., jeigu žaidėjų yra 4, tuomet žaidimo ratą sudaro keturių žaidimo situacijų sprendimas, kiekvieną situaciją sprendžiant vis kitam žaidėjui (kiekvienam po vieną). Žaidėjai gali rinktis žaisti vieną, du, tris ar daugiau ratų.
 2. Kiekvienam žaidėjui atsitiktine tvarka išdalijama po tris korteles (į jas galima žiūrėti).
 3. Žaidimą pradeda žaidėjas, kuris, pvz., seniausiai bendravo su savo tėvais (arba galite sugalvoti bet kokį kitą faktą, nulemiantį, kuris žaidėjas pradės žaidimą). Žaidimas žaidžiamas pagal laikrodžio rodyklę.
 4. Žaidimą pradedantis žaidėjas iš turimų žaidimo kortelių kitam iš eilės žaidėjui parenka priverstinio pasirinkimo kortelę.
 5. Šis žaidėjas, gavęs kortelę, pasirenka atsakymo kortelę ir padeda priešais save užverstą.
 6. Kiti žaidėjai (įskaitant kortelę parinkusį žaidėją) renkasi spėjimą, kurį atsakymo variantą pasirinko sprendimą priimantis žaidėjas, ir ant stalo priešais save padeda atitinkamą užverstą spėjimo kortelę.
 7. Kai spėjimą pasirenka visi žaidėjai, kiekvienas paeiliui atverčia savo kortelę ir pakomentuoja, kodėl taip pasirinko. Pirmiausia savo spėjimą ir argumentus atskleidžia tas, kuris yra iš kairės sprendimą priimančiam žaidėjui.
 8. Kai visi paeiliui atverčia ir pakomentuoja spėjimus, savo pasirinkimą atskleidžia (atverčia sprendimo kortelę) sprendimą priimantis žaidėjas. Jis pakomentuoja savo pasirinkimą.
 9. Toliau žaidimo situaciją sprendęs žaidėjas iš turimų trijų kortelių parenka situaciją, kurią spręsti turės kitas žaidėjas (pagal laikrodžio rodyklę).
 10. Kai baigiamas vienas žaidimo ratas (situaciją sprendė visi žaidėjai), žaidėjai paeiliui papildo savo turimas korteles, kad kiekvienas vėl turėtų po tris. Panaudotos situacijų kortelės gali būti grąžinamos (sumaišius) atgal į bendrą kortelių krūvą.
 11. Dabar ratą pradeda kitas žaidėjas.
 12. Žaidžiama tiek ratų, kiek komanda pasirenka.

3 žaidimo būdas

 1. Kiekvienas žaidėjas pats pasirenka priverstinio pasirinkimo kortelę iš visų galimų.
 2. Tolesnė žaidimo eiga išlieka tokia pat, kaip ir žaidžiant pirmaisiais dviem būdais.

Maksimalus žaidėjų skaičius

Žaidimo trukmė